Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (κωδ. 160) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την  κατηγορία πράξης με τίτλο «Λοιποί φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 7 και 8.

Το αρχείο της Τροποποίησης της Πρόσκλησης  (PDF| 531 KB)

Πρόσκληση (κωδ. 160) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την  κατηγορία πράξης με τίτλο «Λοιποί φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 7 και 8.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 620 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)