Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Φορέας εποπτευόμενος από το YΠEΠΘ αρμόδιο για την επιστημονική έρευνα και τη μελέτη των θεμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατάρτιση και την υποβολή προτάσεων για τη χάραξη κατευθύνσεων και το σχεδιασμό και προγραμματισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής σε συνδυασμό με το πρόγραμμα οικονομικής κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας, την παρακολούθηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, τη μελέτη του τρόπου χρησιμοποίησής της στην εκπαίδευση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, το σχεδιασμό και τη μέριμνα για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Πηγή :N. 1566/1985, ΦEK 167A, άρθρο 23

Παρακολούθηση

H τακτική συλλογή στοιχείων της προόδου της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης μιας πράξης ή ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος σε συσχετισμό με τους τεθέντες στόχους.

Παραστατικά δαπανών

Τα στοιχεία που συνοδεύουν το ένταλμα πληρωμής, όπως π.χ. τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών, πρακτικά διαγωνισμών, αποφάσεις έγκρισης της δαπάνης, παρουσιολόγια, κ.λπ.

Παρέμβαση

Κάθε δράση ή ενέργεια που γίνεται από δημόσιες αρχές ανεξάρτητα από τη φύση της και μπορεί να είναι μια πολιτική, ένα πρόγραμμα, ένα μέτρο ή ένα έργο. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής Κοινωνικής Συνοχής, οι παρεμβάσεις γίνονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και έχουν τις ακόλουθες μορφές : •Επιχειρησιακά Προγράμματα ή Ενιαία Έγγραφα Προγραμματισμού •Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, •Στήριξη της Τεχνικής Βοήθειας και των καινοτόμων ενεργειών.
Κάθε δράση ή ενέργεια που γίνεται από δημόσιες αρχές ανεξάρτητα από τη φύση της και μπορεί να είναι μια πολιτική, ένα πρόγραμμα, ένα μέτρο ή ένα έργο. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής Κοινωνικής Συνοχής, οι παρεμβάσεις γίνονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και έχουν τις ακόλουθες μορφές:

  • Επιχειρησιακά Προγράμματα ή Ενιαία Έγγραφα Προγραμματισμού 
  • Προγράμματα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας, 
  • Στήριξη της Τεχνικής Βοήθειας και των καινοτόμων ενεργειών.

Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης

Όργανο του Περιφερειακού Συμβουλίου που επεξεργάζεται την πολιτική Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης στο πλαίσιο του δημοκρατικού προγραμματισμού της περιφερειακής ανάπτυξης και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του EΣEKA. Υποβάλλει στο EΣEKA έκθεση για το σύνολο των δραστηριοτήτων και κείμενο κατευθύνσεων που ορίζει τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες για την επαγγελματική κατάρτιση και την απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Πηγή :«Κανονιστικό Πλαίσιο Διαχείρισης – Υλοποίησης Προγραμμάτων Κοινωνικού Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας», Υπ. Εργασίας, 1994

Πίστωση

Το ποσό που διατίθεται από το Φορέα Χρηματοδότησης προς το Φορέα Υλοποίησης για την κάλυψη των δαπανών του Έργου. Η Πίστωση αναγράφεται στη σχετική Συλλογική Απόφαση (ΣA) του ΠΔE και αποφασίζεται σε ετήσια βάση.
Η Πίστωση προκύπτει από το αίτημα του αρμοδίου Φορέα Χρηματοδότησης προς το YΠEΘO (ύστερα από συγκέντρωση των επιμέρους αιτημάτων των Φορέων Υλοποίησης προς το Φορέα Χρηματοδότησης).

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Για την εξυπηρέτηση “του δικαιώματος των πολιτών να γνωρίζουν” σχετικά με τη διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με τα κράτη μέλη καθόρισε ορισμένες υποχρεώσεις, έτσι ώστε οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων να είναι διαφανείς και ο πολίτης να είναι σε θέση να γνωρίζει τους στόχους και τα αποτελέσματα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Με τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) υπ’ αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, ορίζονται υπεύθυνοι για τη δημοσιότητα και πληροφόρηση των πράξεων και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων το κράτος μέλος και η διαχειριστική αρχή για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα.
Η πληροφόρηση των πολιτών και των δυνητικών δικαιούχων είναι ένα ιδιαίτερο έργο που πρέπει να προετοιμάζεται προσεκτικά και να συνοδεύει όλα τα στάδια της ζωής ενός προγράμματος, το οποίο χρησιμοποιεί πόρους που χορηγούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τα κράτη να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα σχέδια επικοινωνίας, με τον Εφαρμοστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8ης Δεκεμβρίου 2006.

Οι βασικοί στόχοι των δράσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης είναι:

  • Η ανάδειξη του ρόλου της Κοινότητας στο ευρύ κοινό, και η προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
  • Η διασφάλιση της διαφάνειας όσον αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ταμείων, δηλαδή οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να είναι διαφανείς στους δυνητικούς δικαιούχους.

Πηγές : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Πληρωμή

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από το Φορέα Υλοποίησης στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του Έργου (μελέτη, κατασκευή, προμήθεια, απαλλοτρίωση, κ.λπ.).

Πολυταμειακό Πρόγραμμα

Είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός Ευρωπαϊκά Ταμεία. Τέτοια Πολυταμειακά Προγράμματα εκτελούνται τόσο από Κεντρικούς Φορείς όσο και από τις Περιφέρειες.

Πολυτομεακό Πρόγραμμα

Είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι παρεμβάσεις του οποίου αφορούν περισσότερους του ενός κλάδους οικονομίας.
Τέτοια Πολυτομεακά Προγράμματα είναι τα Περιφερειακά Eπιχειρησιακά Προγράμματα.

Ποσό Σύμβασης

Είναι το χρηματικό ποσό που συμφωνείται μέσω της Σύμβασης, ή ενδεχόμενης τροποποίησης αυτής, να καταβληθεί από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο ενός έργου, ως αντάλλαγμα για την εκτέλεση από τον δεύτερο του εν λόγω έργου, σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη.
Το αρχικό Ποσό Σύμβασης (ή Αρχικό Συμβατικό Οικονομικό Αντικείμενο) προκύπτει από το Ποσό Δημοπράτησης ύστερα από την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης που προσέφερε ο επιλεγείς Ανάδοχος.

Πράξη

Κάθε έργο ή δράση που εκτελείται από τους δικαιούχους των παρεμβάσεων.

Πηγή :Κανονισμός (EK) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21.6.1999 για τα Διαρθρωτικά Ταμεία Πράσινη Βίβλος

Πράσινη Βίβλος

Οι πράσινες βίβλοι είναι έγγραφα που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία αποσκοπούν στην προώθηση του προβληματισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί συγκεκριμένου θέματος. Στο πλαίσιο αυτό, καλούν τα ενδιαφερόμενα μέρη (οργανισμούς και άτομα) να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία διαβούλευσης και συζήτησης στη βάση των προτάσεων που διατυπώνουν. Οι πράσινες βίβλοι αποτελούν ενίοτε την αφετηρία νομοθετικών εξελίξεων που στη συνέχεια εκτίθενται στις λευκές βίβλους.
Οι πράσινες βίβλοι για το επιχειρηματικό πνεύμα στην Ευρώπη (2003), για τις δημογραφικές αλλαγές και μια νέα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών (2005) ή, πιο πρόσφατα, για μια ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με μια ασφαλή, ανταγωνιστική και βιώσιμη ενέργεια (2006) αποτελούν παραδείγματα των συζητουμένων θεματικών τομέων.

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE)

Προγράμματα που εμπεριέχονται σε Μέτρα των ΤΕΠ και ΠΕΠ. Αφορούν νέους ανέργους (εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ) νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, Σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ και αποφοίτους γενικού λυκείου, οι οποίοι παρακολουθούν προγράμματα εναλλασσόμενης κατάρτισης σε θέσεις και ειδικότητες των γνωστικών τους αντικειμένων. Στοχεύουν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την προσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων των ωφελουμένων στις εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Προκηρύσσονται και υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ. Η επιδότηση δίνεται στον εργοδότη για κάθε άνεργο που προσλαμβάνει, με ειδικούς όρους που προβλέπονται σε σχετικές ΥΑ του ΟΑΕΔ.

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Είναι το Πρόγραμμα (ή Προϋπολογισμός) που καθορίζει τους πόρους που μπορούν να διατεθούν για χρηματοδότηση επενδυτικών έργων. Αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται για έργα υποδομής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ΠΔE καταρτίζεται από το YΠEΘO ύστερα από προτάσεις που υποβάλλουν τα αρμόδια Υπουργεία και οι Νομαρχίες, οι δε διαδικασίες του ΠΔE διεκπεραιώνονται από το YΠEΘO. Είναι ετήσιας διάρκειας και αποτελεί τμήμα του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού. Η ένταξη έργων στο ΠΔE γίνεται κατά ομάδες έργων, βάσει της έκδοσης ειδικών αποφάσεων, των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣA), που διακρίνονται σε Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (ΣAE), Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών (ΣAM), Συλλογικές Αποφάσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΣANA) και Συλλογικές Αποφάσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣATA). Φορείς εκτέλεσης των έργων είναι τα Υπουργεία, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, NΠΔΔ, ΔEKO και OTA. Πηγή :«Τεύχος Προκήρυξης για την επιλογή Αναδόχου για το Πληροφοριακό Σύστημα του YΠEΘO», YΠEΘO, Ιούλιος 1996
Είναι το Πρόγραμμα (ή Προϋπολογισμός) που καθορίζει τους πόρους που μπορούν να διατεθούν για χρηματοδότηση επενδυτικών έργων.
Αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται για έργα υποδομής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Το ΠΔE καταρτίζεται από το YΠEΘO ύστερα από προτάσεις που υποβάλλουν τα αρμόδια Υπουργεία και οι Νομαρχίες, οι δε διαδικασίες του ΠΔE διεκπεραιώνονται από το YΠEΘO.
Είναι ετήσιας διάρκειας και αποτελεί τμήμα του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η ένταξη έργων στο ΠΔE γίνεται κατά ομάδες έργων, βάσει της έκδοσης ειδικών αποφάσεων, των Συλλογικών Αποφάσεων (ΣA), που διακρίνονται σε Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (ΣAE), Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών (ΣAM), Συλλογικές Αποφάσεις Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΣANA) και Συλλογικές Αποφάσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣATA). Φορείς εκτέλεσης των έργων είναι τα Υπουργεία, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, NΠΔΔ, ΔEKO και OTA.

Πηγή :«Τεύχος Προκήρυξης για την επιλογή Αναδόχου για το Πληροφοριακό Σύστημα του YΠEΘO», YΠEΘO, Ιούλιος 1996

Πρόγραμμα Ιδιωτικών Επενδύσεων

Είναι το Πρόγραμμα που με εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου 1892 / 80 και άλλων συναφών νόμων και διατάξεων, όπως αυτοί έχουν κωδικοποιηθεί στο Π.Δ. 456/95, χορηγεί επιδοτήσεις σε ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις, με σκοπό την τόνωσή τους και απώτερους στόχους τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του Ιδιωτικού Τομέα και την αποτελεσματική συμβολή του στον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.
Η παρακολούθηση του ΠIE γίνεται από τη Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΔIE) του YΠEΘO.

Πηγή :«Τεύχος Προκήρυξης για την επιλογή Αναδόχου για το Πληροφοριακό Σύστημα του YΠEΘO», YΠEΘO, Ιούλιος 1996

Προγραμματισμός

Η διαδικασία οργάνωσης, λήψης αποφάσεων και χρηματοδότησης που πραγματοποιείται σε περισσότερα του ενός στάδια και αποσκοπεί στην εφαρμογή, σε πολυετή βάση, της κοινής δράσης της Κοινότητας και των κρατών μελών για την επίτευξη των τριών κατά προτεραιότητα Στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή :Κανονισμός (EK) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου της 21.6.1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Προεδρικό Διάταγμα

Πράξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ως φορέα της Εκτελεστικής Εξουσίας, στην οποία συμπράττει και η Κυβέρνηση ή ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Υπουργός, και η οποία ελέγχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση του σχετικού Νόμου και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦEK).

Προσθετικότητα

Αρχή βάσει της οποίας ορίζεται ότι, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Προγραμμάτων του KΠΣ, τα εθνικά κονδύλια που διαθέτει το κράτος μέλος στις κατηγορίες έργων και προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μένουν τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με αυτό της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού.
Στόχος είναι οι αυξημένοι κοινοτικοί πόροι να μην υποκαταστήσουν τις μέχρι σήμερα εθνικές δαπάνες, αλλά να προστεθούν σε αυτές, ώστε να αυξηθεί αντίστοιχα το μέγεθος της συνολικής παρέμβασης.

Πηγή :«Το Δεύτερο Πακέτο Nτελόρ», Ενημερωτικό Έντυπο της Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αθήνα, Δεκέμβριος 1993

Προϋπολογισμός Έργου

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος του Έργου. Ο όρος αναφέρεται σε διάφορες περιπτώσεις όπως στα ΤΔΕ και στις Συλλογικές Αποφάσεις.

Πυλώνες Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην κοινοτική ορολογία γίνεται αναφορά στους τρεις πυλώνες της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι οι ακόλουθοι :

  • Η κοινοτική διάσταση η οποία αντιστοιχεί στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στη συνθήκη για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: ιθαγένεια της Ένωσης, πολιτικές της Κοινότητας, Οικονομική και Νομισματική Ένωση κ.λπ. (πρώτος πυλώνας). 
  • Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνα (ΕΠΑΑ) που εμπεριέχεται στον τίτλο V της Συνθήκης (δεύτερος πυλώνας). 
  • Η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα που καλύπτεται από τον τίτλο VI της Συνθήκης (τρίτος πυλώνας).

Πηγή: ΓΛΩΣΣAPIO «Όργανα, πολιτικές και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 2000.