Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Υπουργείου Παιδείας

Αρχείο για "Ειδ.Υπηρεσία Εφαρμογής Υπουργείου Παιδείας"

(06/09/2013) 3η Τροποποίηση της Οριζόντιας Πράξης “Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” με κωδικό MIS 277425.

Α.Π.1 – Α.Π.2 – Α.Π.3 (PDF|2,46 MB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(30/04/2013)  7η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης [61] (Α.Π 3741/31-03-2010) για την υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3 (OΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 7ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης [61] (PDF|415 KB)

 

Περισσότερα »

Ανοιχτή Πρόσκληση προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ ΕΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α για την υποβολή προτάσεων για Δράσεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Το αρχείο της Πρόσκλησης  (PDF|284 KB)

H πρόσκληση Ανακλήθηκε

Ανάκληση της με κωδικό 123 Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. 11777/04-07-2011 όπως επικαιροποιήθηκε στις 18/07/2011 με αρ. πρωτ. 12713) για την πράξη «Ανάπτυξη αποτελεσματικού κεντρικού εποπτικού και υποστηρικτικού μηχανισμού για την διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ1-2-3 (PDF|184 KB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “Ανάπτυξη αποτελεσματικού κεντρικού εποπτικού και υποστηρικτικού μηχανισμού για την διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση” με κωδικό MIS364882 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3 (PDF|2,9 MΒ)

(9/02/2012) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “Ανάπτυξη αποτελεσματικού κεντρικού εποπτικού και υποστηρικτικού μηχανισμού για την διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση” με κωδικό MIS364882 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3 (PDF|2,9 MΒ)

(23/11/2011) Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης “Ανάπτυξη αποτελεσματικού κεντρικού εποπτικού και υποστηρικτικού μηχανισμού για την διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση” με κωδικό MIS364882 στo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ1 – ΑΠ2 – ΑΠ3 (PDF|3 MΒ)

Ανοιχτή Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 20731/12-12-2012 για την Υποβολή Προτάσεων στο ΕΠΕΔΒΜ  Κατηγορία Πράξης     «Ενισχυτική Διδασκαλία» – Πράξη    «Οργάνωση   και    Λειτουργία   Σχολικών Κέντρων    Ενισχυτικής    Διδασκαλίας   2012 – 2015» (Κωδ. Πρόσκλησης 155)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (pdf|308 KB)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης (.rar|748 KB)

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(20/08/2012) 2η Επικαιροποίηση της Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 16632/04-10-2011) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Ειδικά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης / Επαγγελματικής Εμπειρίας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (PDF| 556 KB) Περισσότερα »

(12/06/2012) 3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης Πράξης με τίτλο «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (MIS_215558), στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (MIS_215565) και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (MIS_215570), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 1 (PDF|2,11 MB) ΑΠ 2 (PDF|2,11 MB) ΑΠ 3 (PDF|2,11 MB)

Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων,  στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων στην Κατηγορία Πράξης» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, προβαίνει στη ακόλουθη Πρόσκληση. Περισσότερα »