- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Φοιτητές

Με βάση την ετήσια γενική απογραφική έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) που αναφέρεται στη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2007/2008 προκύπτει ότι:

Οι φοιτητές αποτελούν ομάδα στόχο για τους Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π: