Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Φοιτητές

Με βάση την ετήσια γενική απογραφική έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ) που αναφέρεται στη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2007/2008 προκύπτει ότι:

  • ο φοιτητικός πληθυσμός των Πανεπιστημίων (165.463 φοιτητές, εκ των οποίων 98.969 γυναίκες), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, παρουσίασε μείωση 0,9% σε σχέση με το 2006-2007, οι πτυχιούχοι παρουσίασαν αύξηση 14,4%, ενώ η αναλογία φοιτητών προς εκπαιδευτικό προσωπικό είναι 12,4 προς 1.
  • ο φοιτητικός πληθυσμός για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (118.34 φοιτητές εκ των οποίων 60.203 γυναίκες), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, παρουσιάζει μείωση 8,2% σε σχέση με το 2006-2007, οι πτυχιούχοι παρουσίασαν αύξηση 10,8%, και η αναλογία φοιτητών προς εκπαιδευτικό προσωπικό το 2007/08 ήταν 10,9 προς 1.

Οι φοιτητές αποτελούν ομάδα στόχο για τους Άξονες Προτεραιότητας του Ε.Π:

  • 1, 2, 3 («Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»)
  • 4, 5, 6 («Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και ««Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου») και
  • 10, 11, 12 («Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»).

Αρχείο για "Φοιτητές"

Τίθενται σήμερα σε διαβούλευση τα εξής σχέδια Προσκλήσεων:

(1) Πρόσκληση προς τα ΑΕΙ για μία οριζόντια δράση δικτύωσης και κοινών δράσεων (όπου δυνάμει αποφάσεων των Συνόδων θα υποβάλει πρόταση μία σύμπραξη ΑΕΙ με ένα ΑΕΙ ως leader οι οποίοι θα αναλάβουν για λογαριασμό όλων):

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει την Πράξη με τίτλο «Δίκτυο Συνεργασίας ΑΕΙ για την ενίσχυση των Δομών Υποστήριξης Φοιτητών προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία» που θα απευθύνεται στα ΑΕΙ ως δυνητικούς δικαιούχους καλώντας ένα ΑΕΙ (ή μία σύμπραξη ΑΕΙ) να αναλάβει για λογαριασμό όλων

To Σχέδιο Πρόσκλησης τίθεται σε διαβούλευση έως 19 Σεπτεμβρίου.

(2) Πρόσκληση με ανοιχτό περιεχόμενο πράξεων και με δυνητικούς δικαιούχους ομάδες ΑΕΙ (στο ΟΠΣ του ΕΠΕΔΒΜ θα προβλέπεται ένα ΑΕΙ ως leader) για χρηματοδότηση προτάσεων από ομάδες συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, για συγκεκριμένα πεδία δράσης (Δίκτυα Στοχευμένης εμβέλειας)

To Σχέδιο Πρόσκλησης τίθεται σε διαβούλευση έως 19 Σεπτεμβρίου.

(3) Πρόσκληση προς τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης & το ΕΔΕΤ για δράσεις Κεντρικής Υποστήριξης του όλου συστήματος υποστήριξης του φοιτητή για τη μελλοντική του σταδιοδρομία

Η Πρόσκληση περιλαμβάνει τις Πράξεις

(α) την Πράξη με τίτλο «Μηχανισμός Κεντρικής Υποστήριξης ΑΕΙ για την ενίσχυση των Δομών Υποστήριξης Φοιτητών προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία» που θα απευθύνεται στον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης για να αναλάβει ως δικαιούχος μόνος ή σε σύμπραξη με άλλον αρμόδιο φορέα

(β) την Πράξη με τίτλο «Διαδικτυακός κόμβος πληροφόρησης (Ψηφιακή Βιβλιοθήκη) επί ζητημάτων στήριξης του φοιτητή για τη μελλοντική του σταδιδορομία (unicareers.gov.grμε δικαιούχο που θα καθορισθεί μετά τη διαβούλευση. Εξετάζονται οι ΕΔΕΤ Α.Ε., Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ΙΤΥΕ, ή Ενιαίος Διοικητικός Τομέας (που θα αναθέσει σε ανάδοχο).

To Σχέδιο Πρόσκλησης τίθεται σε διαβούλευση έως 25 Ιουλίου.

Το αρχείο του (1) Σχεδίου Πρόσκλησης υπό διαβούλευση. (PDF|658 KB)

Το αρχείο του (2) Σχεδίου Πρόσκλησης υπό διαβούλευση. (PDF|697 KB)

Το αρχείο του (3) Σχεδίου Πρόσκλησης υπό διαβούλευση. (PDF|752)

 

 

Σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης (01.02.2011) με οδηγίες προς τους Υποψήφιους Διδάκτορες για πρόσβαση στα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεών τους Περισσότερα »

Την Παρασκευή 1η Απριλίου 2011, οργανώθηκε μία Συνάντηση Εργασίας με προσκεκλημένους από όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας η οποία αποτέλεσε συνέχεια μιας σειράς περιφερειακών Συζητήσεων Στρογγυλής Τραπέζης που πραγματοποιήθηκαν  σε όλη την Ελλάδα με αντικείμενο τις Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας που αφορούν στη σταδιοδρομία των φοιτητών (Γραφεία Διασύνδεσης, Γραφεία Πρακτικής Άσκησης και Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας). Περισσότερα »

Ενημέρωση για τη μέχρι σήμερα πορεία της αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο Ερευνητικών Προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη  συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) : Περισσότερα »

Για να δείτε την Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης και τον Πίνακα με το σύνολο των αποτελεσμάτων του Προγράμματος “Ηράκλειτος ΙΙ”, επισκεφθείτε τους υπερσυνδέσμους: Περισσότερα »

Ανακοινώνονται σήμερα οι τελευταίες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=4331

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010 με τη συμμετοχή των επιστημονικών υπευθύνων των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου και του ΤΕΙ της Κρήτης. Περισσότερα »

Ανακοινώθηκε σήμερα η τέταρτη σειρά αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=3323

Ανακοινώθηκε σήμερα η τρίτη σειρά αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=2863

Ανακοινώθηκε σήμερα η δεύτερη σειρά αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος “Ηράκλειτος ΙΙ”. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=2732