Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αποφάσεις Ένταξης

Αρχείο για "Αποφάσεις Ένταξης"

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών και μεγάλων γεγονότων” με κωδικό MIS 482248 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Εφαρμογή Σύγχρονων Αναλυτικών Τεχνικών στην Ανάλυση Χημικών Ουσιών και Υλικών” με κωδικό MIS 480249 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ- Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες” με κωδικό MIS 480810 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ- Επιμόρφωση επαγγελματιών σε θέματα διαχείρισης της αναπηρίας” με κωδικό MIS 483010 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

AΠ 7 (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Καινοτομικές Δράσεις σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής – Πολιτισμός” με κωδικό MIS 491403 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ” με κωδικό MIS 482025 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

AΠ 7 (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Η πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων” με κωδικό MIS 482017 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Περιβαλλοντική Διαχείριση – Σύγχρονα Εργαλεία” με κωδικό MIS 485388 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

AΠ 7 (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Διαχείριση Ολοκληρωμένων Θαλασσίων Και Χερσαίων Μεταφορικών Συστημάτων – ΔΟΜΕΣ” με κωδικό MIS 485387 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

AΠ 7  (PDF|1,57MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Επικαιροποίηση Των Γνώσεων Αποφοίτων Καλών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Για  Την Εφαρμογή Και Εμπέδωση Σύγχρονων Προσεγγίσεων Μορφών Τέχνης Καθώς Και Ανάπτυξη Ειδικών Τεχνολογικών Δεξιοτήτων Δημιουργικής Σχεδίασης Με Γνώμονα Τον Ψηφιακό Πολιτισμό” με κωδικό MIS 485385 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57MB)