Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αποφάσεις Ένταξης

Αρχείο για "Αποφάσεις Ένταξης"

(28/5/2015) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Λειτουργικά δίκτυα μικρο-RNA και μεταγραφικών ρυθμιστών στη ρύθμιση της διαφοροποίησης, γήρανσης και ογκογένεσης» με κωδικό MIS 380247 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ10 (PDF|1,48 MB) Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ” ΠΕΓΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ” με κωδικό MIS 474744

ΑΠ 7 (PDF|971 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης “ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ” με κωδικό MIS 376903 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 1 (PDF | 1.515 KB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ ΠΕΓΑ-Θεσμοί και οικονομικές εξελίξεις: προκλήσεις και προοπτικές για το επιχειρηματικό περιβάλλον, το κράτος δικαίου και τις προνοιακές δομές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο” με κωδικό MIS 477994

ΑΠ 8 (PDF|971 KB)

Περισσότερα »

5η Τροποποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ1 (PDF|1,47 MB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης “ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ” με κωδικό MIS 383970 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 2 (PDF|1.488 KB)

Περισσότερα »

Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης ” ΠΕΓΑ – Εφαρμογές Προηγμένων Υλικών σε Κατασκευές και Διαχείρισή τους στη Βιομηχανική Παραγωγή” με κωδικό MIS 479313

ΑΠ 8 (PDF|971 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης “Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών” με κωδικό MIS 390235 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ2(PDF|1.515 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης “ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ” με κωδικό MIS 383642 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 2 (PDF | 1.515 KB)

Περισσότερα »

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

26/05/2015 1η Τροποποίηση της Πράξης “Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση” με κωδικό MIS 453650 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 1 (PDF| 1,46 MB)

Περισσότερα »