- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Συνεδριάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013)

5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 22 Nοεμβρίου 2012).

 

4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 22 Ιουνίου 2011)

 

Κοινή Συνεδρίαση των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ε.Π. “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” (Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011)

 

3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 11 Ιουνίου 2010)

2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 17 Μαρτίου 2009)

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (Αθήνα, 3 Απριλίου 2008)

Για την ανάγνωση αρχείων PDF κάντε λήψη του προγράμματος Acrobat Reader εδώ [40]