Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Δημοσιότητα Προγράμματος

Θεμελιώδης προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι η αποτελεσματική πληροφόρηση της κοινής γνώμης και η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για το σύνολο των δράσεων του Προγράμματος, με ταυτόχρονη ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Προς την κατεύθυνση αυτή και μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων, υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας με κεντρικό σημείο αναφοράς να υπηρετηθεί «το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν». Στόχος είναι να γίνει και ο πολίτης «κοινωνός» των συμμετοχικών προσπαθειών που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των Εθνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της πληροφόρησης και της δημοσιότητας, τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος προβάλλονται και αξιολογούνται, οι καλές πρακτικές αξιοποιούνται και επιτυγχάνεται η αύξηση της συμμετοχής στις παρεμβάσεις του Προγράμματος. Τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η αναβάθμιση και η βελτίωση του τομέα της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης. Τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» προβάλλονται πλέον και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΕΠΕΔΒΜ.

 

Για θέματα Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος σας ενδιαφέρουν:

 

Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης είναι η Μονάδα Α3 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Αρχείο για "Δημοσιότητα"

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης :  «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Παντείου Πανεπιστημίου» μέσω του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων παρήχθη και αναδημοσιεύεται η παρούσα αφίσα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  “Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών” από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Θεσσαλίας και Αιγαίου και  επιστημονικά υπεύθυνη την Άννα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη, πραγματοποιείται στις 17 Ιουνίου 2011 στη Θεσσαλονίκη ημερίδα με τίτλο : “Το Ελληνικό δημόσιο σχολείο ανοίγει στην καινοτομία, τη διαπολιτισμικότητα, την Ευρώπη” . Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων.

  

Ο υπερσύνδεσμος μαγνητοσκόπησης της Ημερίδας :

mms://video.auth.gr/auth_diapolis_event_2011

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει Εκπαιδευτικά Εργαστήρια με γενικό τίτλο «Βασικά θέματα για τη μετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία», στο κτίριο Αρεταίος του τμήματος Τεχνών  Ήχου και Εικόνας, στην Κέρκυρα, στις 9, 16 και 23 Μαΐου 2011.  Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστημίου» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)  και εθνικών πόρων. Περισσότερα »

To έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Η Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του ΑΤΕΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  διοργανώνει εκδήλωση – ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων την 1η Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ στο Νέο Αμφιθέατρο του Α.Τ.Ε.Ι.-Θ., με θέμα:«Διπλώματα ευρεσιτεχνίας – πιστοποίηση πατέντας και κατοχύρωση» και με τη συμμετοχή του Ο.Β.Ι. ( Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας). Περισσότερα »

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του  Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας (Π.Σ.Ε.), πρόκειται να διεξαγάγει ημερίδα την Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 και ώρα 18:00-20:00 στο Συνεδριακό Κέντρο της Κρύας στη Λιβαδειά. Αντικείμενο της εκδήλωσης αποτελεί η σύνδεση του Π.Σ.Ε. με την αγορά εργασίας, μέσω της Πρακτικής Άσκησης, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και του Επιχειρηματικού πνεύματος των φοιτητών.

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας επίσης πρόκειται να συμμετάσχει στην 45η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας που θα πραγματοποιηθεί 14-22 Μαΐου 2011.

Το Πρόγραμμα της  Δομής  Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. 

Περισσότερα »

Δημιουργήθηκε Συνοπτικός Οδηγός 2009 -2012 (Β’ έκδοση) για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης  υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. 

 

 

 

 

Την Τρίτη 3 Μαΐου 2011 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Πανεπιστήμιου Πειραιά ημερίδα παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε τον ιστοχώρο: http://career.unipi.gr/

Η υλοποίηση γίνεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Η ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.Κ.Ε.Π.), δημιουργήθηκε στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκειμένου να καλύψει, με οργανωμένο τρόπο, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου – και όχι μόνο – στον συνεχώς εξελισσόμενο και αυξανόμενα επίκαιρο χώρο της Επιχειρηματικότητας.

Η λειτουργία της άρχισε το 2010 και καθιερώνεται ως μόνιμη δραστηριότητα στην οποία εντάσσονται η εκπαίδευση, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε διάφορες μορφές και τύπους επιχειρηματικότητας, η πρακτική άσκηση και συμβουλευτική προς τους φοιτητές, η έρευνα στα αντίστοιχα θεματικά πεδία και η διεθνής διασύνδεση και συνεργασίες με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την ΜΟΚΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο και, μετά από έγγραφή, σε φοιτητές και διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αλλά και άλλων ιδρυμάτων (http://mokep.unipi.gr/).

Η υλοποίηση γίνεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

 

Οι Ημέρες Σταδιοδρομίας αποτελούν την καθιερωμένη πλέον, ετήσια ‘συνάντηση’ των αποφοίτων και τελειοφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Διοργανώθηκαν από το ΓΔ για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1999, και κάθε χρόνο έκτοτε.

Οι Ημέρες Σταδιοδρομίας είναι μια εκδήλωση – γέφυρα μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων. Σε αυτή  προσκαλούνται όλες οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τους απόφοιτους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και οι απόφοιτοι (και τελειόφοιτοι) που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν τους εκπροσώπους των εταιρειών και να αποκομίσουν σημαντικότατες εμπειρίες στην κατεύθυνση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Περισσότερα »