Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Δημοσιότητα Προγράμματος

Θεμελιώδης προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι η αποτελεσματική πληροφόρηση της κοινής γνώμης και η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για το σύνολο των δράσεων του Προγράμματος, με ταυτόχρονη ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Προς την κατεύθυνση αυτή και μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων, υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας με κεντρικό σημείο αναφοράς να υπηρετηθεί «το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν». Στόχος είναι να γίνει και ο πολίτης «κοινωνός» των συμμετοχικών προσπαθειών που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των Εθνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της πληροφόρησης και της δημοσιότητας, τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος προβάλλονται και αξιολογούνται, οι καλές πρακτικές αξιοποιούνται και επιτυγχάνεται η αύξηση της συμμετοχής στις παρεμβάσεις του Προγράμματος. Τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η αναβάθμιση και η βελτίωση του τομέα της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης. Τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» προβάλλονται πλέον και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΕΠΕΔΒΜ.

 

Για θέματα Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος σας ενδιαφέρουν:

 

Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης είναι η Μονάδα Α3 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Αρχείο για "Δημοσιότητα"

Στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, σχεδιάστηκε και παρήχθη το τρίπτυχο έντυπο  που εμφανίζεται στην παρούσα ανάρτηση.

                                                                                                       

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, το Γραφείο Διασύνδεσης, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το Γραφείο  Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΤΕΙ Μεσολογγίου συνδιοργανώνουν Ημερίδα με Θέμα : “Η συμβολή του ΤΕΙ Μεσολογγίου στην εργασιακή – επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών “,  στις 20 Οκτωβρίου 2011, ώρα 9.00 π.μ. στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Οι συνδιοργανώτριες Δομές λειτουργούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

 

Στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, σχεδιάστηκαν και παρήχθησαν οι αφίσες που εμφανίζονται στην παρούσα ανάρτηση.

              Το  1ο Εντατικό Σχολείο Επιχειρηματικότητας 2011 διοργανώνεται από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΜΟΚΕ) στο Βόλο από 26/9 έως 1/10.  Το εβδομαδιαίο σχολείο απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δηλαδή προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων και των υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π.  Βασικός σκοπός του σχολείου αποτελεί η προσέλκυση συμμετεχόντων με ιδέες που βρίσκονται σε κάποιο, τουλάχιστο, πρώιμο στάδιο και χρειάζονται ενθάρρυνση, επιτάχυνση και βοήθεια στην μετατροπή τους σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποτελέσματα. Περισσότερα »

Γραφεία Διασύνδεσης:  Περισσότερα από 9.300.000 ευρώ διατίθενται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) για τη λειτουργία των Γραφείων Διασύνδεσης, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής , προσφέρουν πληροφορίες για τη σύνδεση του κάθε Ιδρύματος με την αγορά εργασίας, ενημερώνουν τους φοιτητές για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και για Υποτροφίες, οργανώνουν δράσεις πληροφόρησης για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπονούν έρευνες και μελέτες, στηρίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ενισχύουν τη δικτύωσή τους με φορείς προώθησης και απασχόλησης. Περισσότερα »

Στον ιστότοπο του Προγράμματος Εκμάθησηςτης Αγγλικής στην Πρώιμη παιδική ηλικία http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool προστέθηκε η νέα ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η οποία συνεχώς θα ανανεώνεται. Σε αυτήν μπορείτε να βρείτε αναμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό για την Α΄και Β΄Δημοτικού, καθώς και το Νέο βιβλίο της Γ΄Δημοτικού. Το “Πρόγραμμα Εκμάθησης της αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία” υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Η αφίσα του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Καβάλας. Η Πράξη “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Καβάλας” υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Καβάλας σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προσκαλεί τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το προσεχές εξάμηνο να παραστούν στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: “Πρακτική Άσκηση σήμερα…επαγγελματική αποκατάσταση αύριο”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15  Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11:30 στην αίθουσα 25 του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Καβάλας. Το έργο του Γραφείου Διασύνδεσης και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Καβάλας υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Παιδιών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης εγκαινιάζει την ηλεκτρονική ενημέρωση για την πορεία του έργου, τις δράσεις και παρεμβάσεις, τη συμμετοχή και τα αποτελέσματά του.

Το έργο  υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το αρχείο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης (Ιούλιος 2011).  (PDF|224 KB)

Η αφίσα και ο Οδηγός του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Προγράμματος μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” με  συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

 

                            Το αρχείο του Οδηγού Πρακτικής Άσκησης  (PDF|671KB)