Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Δημοσιότητα Προγράμματος

Θεμελιώδης προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» είναι η αποτελεσματική πληροφόρηση της κοινής γνώμης και η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για το σύνολο των δράσεων του Προγράμματος, με ταυτόχρονη ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Προς την κατεύθυνση αυτή και μέσω ενός επιλεγμένου φάσματος επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων, υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας με κεντρικό σημείο αναφοράς να υπηρετηθεί «το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν». Στόχος είναι να γίνει και ο πολίτης «κοινωνός» των συμμετοχικών προσπαθειών που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των Εθνικών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της πληροφόρησης και της δημοσιότητας, τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος προβάλλονται και αξιολογούνται, οι καλές πρακτικές αξιοποιούνται και επιτυγχάνεται η αύξηση της συμμετοχής στις παρεμβάσεις του Προγράμματος. Τελικό επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η αναβάθμιση και η βελτίωση του τομέα της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης. Τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» προβάλλονται πλέον και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΕΠΕΔΒΜ.

 

Για θέματα Δημοσιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος σας ενδιαφέρουν:

 

Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης είναι η Μονάδα Α3 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Αρχείο για "Δημοσιότητα"

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Θεσσαλίας και Αιγαίου, πραγματοποιείται στις 12 Μαΐου 2012 στην Αθήνα ημερίδα με θέμα: «Το ελληνικό σχολείο και η διαπολιτισμικότητα: η δυναμική και τα οφέλη για μαθητές και εκπαιδευτικούς». Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Ζωντανή αναμετάδοση της ημερίδας στην ιστοσελίδα της Πράξης: http://www.diapolis.auth.gr/

Το πρόγραμμα της ημερίδας

Αφίσα

 

                                                                                                  

Tην Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012,  το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της ΔΑΣΤΑ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της ΔΑΣΤΑ με τίτλο:  “Διαδικασίες Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ – ΕΣΠΑ”.

Το έργο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους.

Ανακοινώνεται το 1o Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το αρχείο του Ενημερωτικού Δελτίου (PDF|769KB)

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο “CASE STUDIES” στις 19/12/2011  και ώρα 12.00 μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου.

Σημειώνεται ότι η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας λειτουργεί  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις 8/12/2011 διοργανώνει στη Φλώρινα  Συνέδριο με θέμα : “Διασύνδεση Έρευνας και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας σε Ελλάδα και Ευρώπη”.

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

 

Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστμίου Στερεάς Ελλάδας  την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 στις 12.00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στην Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη στη Λιβαδειά, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης  των φοιτητών/αποφοίτων του Ιδρύματος σχετικά με τις δράσεις της Δομής  Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), καθώς και των δομών που συντονίζει και πώς μπορούν να επωφεληθούν οι φοιτητές/απόφοιτοι από  αυτές.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δομές του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας:

– Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) – Νικόλαος Καρανικόλας
(Συντονιστής/Διαχειριστής εργασιών ΔΑΣΤΑ)
– Γραφείο Διασύνδεσης – Λουκία Τσάνα (Σύμβουλος Σπουδών και 
Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης)
– Πρακτική Άσκηση – Επίκουρος Καθηγήτρια Αναστασία Ψειρίδου 
(Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Περιφερειακής 
Οικονομικής Ανάπτυξης)
– Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Βασιλική Βαμβακά 
(Συνεργάτης Υποστήριξης Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώνει Ημερίδα με θέμα : ” Η σύνδεση του ΤΕΙ Ηπείρου με την αγορά εργασίας” στις 7/12/2011 στην Πρέβεζα και στις 8/12/2011 στην Άρτα.

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

 

 

Πρόγραμμα_΄Αρτας (DOC|151KB)

Πρόγραμμα_Πρέβεζας (DOC|151KB)

                                                                                               Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), διοργανώνει  Ημερίδα  την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2011 με θέμα : “Παρουσίαση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Δομών της”.

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Tην Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011 στις 12.00 μ.μ. στο  Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, οδός  Παπασιοπούλου 2-4, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης των  φοιτητών/αποφοίτων του Ιδρύματος σχετικά με τις δράσεις της Δομής  Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) καθώς και των δομών που συντονίζει και πώς μπορούν να επωφεληθούν οι φοιτητές/απόφοιτοι από αυτές.

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δομές του ΠΣΕ:

  • Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) – Νικόλαος Καρανικόλας  (Συντονιστής/Διαχειριστής εργασιών ΔΑΣΤΑ)
  • Γραφείο Διασύνδεσης – Καλλιόπη Σωτηράκη (Σύμβουλος Σπουδών/Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης)
  • Πρακτική Άσκηση –  Ανθή Λεκάτη (Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής ‘Aσκησης)
  • Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  –  Αφροδίτη Γαβριήλ (Συνεργάτης εργασιών υποστήριξης Μονάδας Καινοτομίας και  Επιχειρηματικότητας)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο της λειτουργίας του με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  διοργανώνει ημερίδα με τίτλο :  “Μεταπτυχιακές σπουδές και  Υποτροφίες στο εξωτερικό”.  Η ημερίδα  θα διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς  (Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς).

Περισσότερα »