Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο των πράξεων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)», «Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ)»,  που υλοποιούνται  μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Μουσιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ. και Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., προτίθεται να απασχολήσει με σύμβασεις ανάθεσης έργου (ορισμένης χρονικής διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης) εξωτερικoύς συνεργάτες.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|166KB)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε με την επίσκεψή σας στον ιστοχώρο: http://rc.ihu.edu.gr/apasxolhsh_energes.php