- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας [57]

(02/03/2012)  Τροποποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 3377/23-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο “Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας” προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της τροποποίησης [1] (PDF|504 KB)

 

(15/10/2010) 1η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 3377/23-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο “Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας” προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Το αρχείο της Επικαιροποίησης [2] (PDF|821 KB)

Παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» έως την Παρασκευή 23-04-2010.

Το αρχείο της Παράτασης [3] (DOC|61 KB)

2η παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας» έως την Τετάρτη 16-06-2010.

Το αρχείο της Παράτασης [4] (DOC|58 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 3377/23-03-2010) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την Πράξη με τίτλο “Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας” προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3.

Καλείται η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως Δικαιούχος, να υποβάλει προτάσεις εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

Το αρχείο της Πρόσκλησης [5] (DOC|992 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή) [6]