- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιόδου 2007-2008 [35]

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 7527/26-5-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορίας πράξεων «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση», πράξη «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιόδου 2007-2008»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή) [1]

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή) [2]