- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 [MIS 303331, 303332, 303333] στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1 [1] (PDF | 1,49  MB) – ΑΠ2 [2] (PDF | 1,48 MB) – ΑΠ3 (PDF | 1,49  MB)

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 [MIS 303331, 303332, 303333] στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1 [3](PDF | 2,4  MB) – ΑΠ2 [4] (PDF | 2,4 MB) – ΑΠ3 [5](PDF | 2,4  MB)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β’ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών» – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 [MIS 303331, 303332, 303333] στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ1 [6] (PDF | 141  KB) – ΑΠ2 [7] (PDF | 133 KB) – ΑΠ3 [8]  (PDF | 143  KB)

(12/11/2010) Ένταξη της Πράξης «Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β΄ βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

ΑΠ1 [9] (DOC|186 KB)  – ΑΠ2 [10] (DOC| 187 KB) – ΑΠ3 [11] (DOC|187 KB)