- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη

(16/07/2015) 3η Τροποποίηση της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη».

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 [1] (PDF| 3,29 MB)

(12/12/2013) 2η Τροποποίηση της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη».

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 [2] (PDF| 3,29 MB)

(27/01/2012) 1η Τροποποίηση της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη».

 ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3 [3] (PDF| 5,27 MB)

(5/11/2010) Ένταξη της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες – Οριζόντια Πράξη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

ΑΠ1-AΠ2-ΑΠ3 [4]  (PDF | 283 KB)