Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα ως εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης : «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|197KB)