- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου Τεχνικής υποστήριξης.

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικής υποστήριξης των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης : «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το αρχείο της Πρόσκλησης [1] (PDF|184KB)