- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων μελών Επιστημονικών Επιτροπών.

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών καλεί εκπαιδευτικούς, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  την πλήρωση θέσεων μελών Επιστημονικής Επιτροπής, για την υλοποίηση  του έργου  «Σχεδιασμός και Παραγωγή του Περιεχομένου των μαθημάτων» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων»  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Το αρχείο της Πρόσκλησης [1] (DOC|373KB)

Σχετικός υπερσύνδεσμος : http://partners4study.cti.gr [2]