- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες [13]

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 22866/22-10-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή) [1]

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή) [2]

(13/5/2009) Ανακοινοποίηση στο ορθό της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 22866/22-10-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες».

Το αρχείο της ανακοινοποιημένης Πρόσκλησης (σε .doc μορφή) [3]

(26/1/2010) Ανάκληση ισχύος της υπ’ αρ. πρωτ. 22866/22-10-2008 Ανοιχτής Πρόσκλησης για την πράξη «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες – Οριζόντια Δράση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Tο αρχείο της Απόφασης Ανάκλησης (DOC|2,47 MB) [4]