Τροποποίηση των πράξεων που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 40 για την πράξη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ

ΑΠ 10-11-12   (PDF | 180KB)

 

7η Επικαιροποίηση  ανοιχτής πρόσκλησης για  υποβολή  προτάσεων στην κατηγορία πράξης: «Αρχιμήδης» Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10,11,12.

7η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (PDF | 738 KB)

6η Επικαιροποίηση  ανοιχτής πρόσκλησης για  υποβολή  προτάσεων στην κατηγορία πράξης: «Αρχιμήδης» Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10,11,12.

6η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (PDF | 738 KB)

5η Επικαιροποίηση  ανοιχτής πρόσκλησης για  υποβολή  προτάσεων στην κατηγορία πράξης: «Αρχιμήδης» Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10,11,12.

5η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (PDF | 738 KB)

(5/01/2012) 4η Επικαιροποίηση  ανοιχτής πρόσκλησης για  υποβολή  προτάσεων στην κατηγορία πράξης: «Αρχιμήδης» Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10,11,12.

4η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (PDF | 398 KB)

Οδηγίες συμπλήρωσης –  προσυμπληρωμένο ΤΔΠΠ  (DOC | 355 KB)

Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΔΠΠ  (PDF| 105 KB)

(8/11/2011) 3η Επικαιροποίηση  ανοιχτής πρόσκλησης για  υποβολή  προτάσεων στην κατηγορία πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10,11,12.

3η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (PDF | 196 KB)

(17/9/2010) 2η Επικαιροποίηση  ανοιχτής πρόσκλησης για  υποβολή  προτάσεων στην κατηγορία πράξης: «Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τους άξονες Προτεραιότητας 10,11,12.

2η Επικαιροποίηση Πρόσκλησης Ερευνητικού Προγράμματος “Αρχιμήδης ΙΙΙ”