- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Διαφάνεια και αντιδιαφθορά για την καλή διακυβέρνηση [190]

Ανάκληση ισχύος της Πρόσκλησης (Α.Π. 25175/05-12-2014) με κωδ. 190 για υποβολή προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης», Πράξη «Διαφάνεια και αντιδιαφθορά για την καλή διακυβέρνηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Ανάκλησης της Πρόσκλησης [1] (PDF| 522 KB)

Πρόσκληση (Α.Π. 25175/05-12-2014) με κωδ. 190 για υποβολή προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης», Πράξη «Διαφάνεια και αντιδιαφθορά για την καλή διακυβέρνηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης [2] (PDF| 581 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης [3] (σε .zip μορφή)