- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

ΠΕΓΑ – Οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών και μεγάλων γεγονότων

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών και μεγάλων γεγονότων” με κωδικό MIS 482248 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 [1] (PDF|1,57 MB)