- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

ΠΕΓΑ- Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ- Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες” με κωδικό MIS 480810 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 [1] (PDF|1,57 MB)