- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

“ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ” ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ [187]

1η τροποποίηση της πρόσκλησης (Α.Π. 19412/06-10-2014) με κωδ. 187 για υποβολή προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» και την Πράξη «“ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ” ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης [1] (PDF| 260 ΚΒ)

(07-10-2014) Πρόσκληση (Α.Π. 19412/06-10-2014) με κωδ. 187 για υποβολή προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» και την Πράξη «“ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ” ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης [2] (PDF| 457 ΚΒ)
Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης [3] (σε .zip μορφή)

Πίνακας Κατάταξης [4](468 ΚΒ)