- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Αναμόρφωση Προγραμμάτων (Οδηγών) Σπουδών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης [177]

Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 177 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Κατηγορία Πράξης “ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” και την Πράξη “Αναμόρφωση Προγραμμάτων (Οδηγών) Σπουδών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το αρχείο της Πρόσκλησης [1] (PDF|401 KB)

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης [2]  (συμπιεσμένο αρχείο | 865 ΚΒ)