- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

 

2η Τροποποίηση των πράξεων με τίτλο “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα” στους ΑΠ1, 2 και 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013”.

ΑΠ1 [1] (PDF|1,79 MB) ΑΠ2 [2] (PDF|1,54 MB) ΑΠ3 [3] (PDF|1,79 MB)

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 1η Τροποποίηση των πράξεων με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» στους ΑΠ 1, 2 και 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ1 [4] (PDF| 1,68 ΜB) ΑΠ 2 [5]  (PDF| 1,68 ΜB)  [6]ΑΠ 3 [7] (PDF| 1,68 ΜB)

1η Τροποποίηση των πράξεων με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» στους ΑΠ 1, 2 και 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ1 [8] (PDF| 212 KB) ΑΠ 2 [9] (PDF| 212 KB) ΑΠ 3 [6](PDF| 212 KB)

Ένταξη των πράξεων με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» στους ΑΠ 1, 2 και 3, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 1 [10] (PDF| 1,68 MB) ΑΠ 2 [11] (PDF| 1,68 MB) ΑΠ 3 [12] (PDF| 1,68 MB)