- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥ ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ [156]

(29-06-2015) 1η Τροποποίηση της με Α.Π 21195/14-12-2012 Πρόσκλησης με Κωδικό 156 για την υποβολή Προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥ ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ” στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 13-14-15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Το αρχείο της Πρόσκλησης [1] (PDF|464 KB)

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 21195/14-12-2012) για την υποβολή Προτάσεων για την Κατηγορία Πράξης  “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥ ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ” στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 13-14-15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Το αρχείο της Πρόσκλησης [2] (PDF|344 KB)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης [3] (.rar|748 KB)