- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Ανοιχτή Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο ΕΠΕΔΒΜ Κατηγορία Πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία» [155]

Ανοιχτή Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 20731/12-12-2012 για την Υποβολή Προτάσεων στο ΕΠΕΔΒΜ  Κατηγορία Πράξης     «Ενισχυτική Διδασκαλία» – Πράξη    «Οργάνωση   και    Λειτουργία   Σχολικών Κέντρων    Ενισχυτικής    Διδασκαλίας   2012 – 2015» (Κωδ. Πρόσκλησης 155)

Το αρχείο της Πρόσκλησης [1] (pdf|308 KB)

Συνοδευτικά Αρχεία της Πρόσκλησης [2] (.rar|748 KB)