- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 1 [1] (DOC | 200KB)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 2 [2] (DOC | 200KB)

Ένταξη Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»  ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας 3 [3] (DOC | 200KB)