- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3

ΑΠ1 [1] (PDF | 1.52 MB) –  ΑΠ2 [2] (PDF |1.52 MB) –  ΑΠ3 [3] (PDF | 1.52 MB)

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3

ΑΠ1 [4] (PDF | 1.465 KB) –  ΑΠ2 [5] (PDF |1.465 KB) –  ΑΠ3 [6] (PDF | 1.465 KB)

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» στoυς Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 ΑΠ1 [7] (PDF | 4,48 MB) –  ΑΠ2 [8] (PDF | 4,48 MB) –  ΑΠ3 [9] (PDF | 4,48 MB)

(30/09/2009) Ένταξη Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»  στoυς Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3

 ΑΠ1 [10] (DOC | 300KB) –  ΑΠ2 [11] (DOC | 300KB) –  ΑΠ3 [12] (DOC | 300KB)