- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

3η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 45 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

AΠ 4 [1] (PDF|1,23ΜΒ) – ΑΠ 5 [2] (PDF|1,23 ΜΒ) – ΑΠ 6 [3] (PDF|1,23 ΜΒ)

 

(7/3/20140 2η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 45 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

AΠ 4 [4] (PDF|1,42 ΜΒ) – ΑΠ 5 [5] (PDF|1,42 ΜΒ) – ΑΠ 6 [6] (PDF|1,42 ΜΒ)

(16/05/12) 1η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

AΠ 4 [7] (PDF|3.373 ΚΒ) – ΑΠ 5 [8] (PDF|3.373 KB) – ΑΠ 6 [9] (PDF|3.373 ΚΒ)

(21-10-2011) Ένταξη της Πράξης με τίτλο «ΕΠΙΤΑΓΗ (VOUCHER) ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013.

ΑΠ 4 [10] (PDF|547 ΚΒ) – ΑΠ 5 [11] (PDF|547 KB) – ΑΠ 6 [12] (PDF|547 ΚΒ)