- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - https://www.edulll.gr -

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση 22 θέσεων στον Τομέας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών για τις ανάγκες της Πράξης «Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, καλεί εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Σχεδιασμός και Παραγωγή του Περιεχομένου των μαθημάτων» και «Ανάπτυξη Ψηφιακού Περιεχομένου και Λειτουργία της Υπηρεσίας».

Συγκεκριμένα οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Έως οκτώ (8) θέσεις Επιμελητών Βοηθήματος «Μαθηματικά Γενικής Παιδείας & Στοιχεία Στατιστικής»

2. Έως οκτώ (8) θέσεις Επιμελητών Βοηθήματος «Λατινικά»

3. Έως τέσσερις (4) θέσεις Επιμελητών Βοηθήματος «Αρχαία Ελληνικά – Φιλοσοφικός Λόγος»

4. Έως δύο (2) θέσεις Επιμελητών Βοηθήματος «Βιολογία Γενικής Παιδείας»

 

Το αρχείο της Περίληψης της Πρόσκλησης [1](PDF|140KB)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να έχετε με την επίσκεψή σας : http://partners4study.cti.gr/ [2]  και http://www.cti.gr/ [3]