Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Αρχείο για "Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών"

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών  ενδιαφέρεται για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Δικηγόρο για την παροχή νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού  έτους 2010-2011», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Περισσότερα »

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου τρία (3) άτομα ως εξειδικευμένο προσωπικό με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2010-2011», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Περισσότερα »

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) σε συνεργασία με τα  3 Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) Αθηνών, το Π.Ε.Κ. Πειραιά και τα Π.Ε.Κ. Τρίπολης, Πατρών και Λαμίας πραγματοποίησε – μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) – διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα (14 ωρών), στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων (Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Θεατρικής Αγωγής και Πληροφορικής) στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ). Περισσότερα »

Ο ΟΕΠΕΚ, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία»  (πράξη συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο), προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο προσωπικό με σύμβαση έργου για τις εξής θέσεις: Περισσότερα »

Ο ΟΕΠΕΚ, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» (πράξη συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Περισσότερα »

Ο ΟΕΠΕΚ, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» (πράξη συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο), ενδιαφέρεται για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) δικηγόρο για την παροχή νομικής υποστήριξης. Περισσότερα »

Ο ΟΕΠΕΚ, στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία» (πράξη συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο),  προτίθεται να απασχολήσει εξειδικευμένο προσωπικό με σύμβαση έργου για τις εξής θέσεις: Περισσότερα »