Για τη συγκρότηση Μητρώου Μεταφραστών για την υποστήριξη του έργου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (άξονες 13, 14, 15) του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
Κοραή 4, 10564, Αθήνα
κα Ελπινίκη Μαγιάση, Τηλ.: 210-3278022, Φαξ : 210-3278028, Email: nmagiasiepeaek.gr

Απόφαση συγχώνευσης Μητρώων 6ΤΕΝ465ΦΘΘ-ΛΛΤ

Παράταση Μητρώων ΒΛ139-ΑΟ2

Πρώτη τροποποίηση της πρόσκλησης (DOC|135 KB).

Το αρχείο της ορθής επανάληψης της πρόσκλησης (DOC|116 KB).

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|111 KB).

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης δήλωσης ενδιαφέροντος.