Για παροχή πρόσθετων πληροφοριών και για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής ή ανανέωσης ενδιαφέροντος εγγραφής στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση:

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ
Κοραή 4, 10564, Αθήνα
κα Ελπινίκη Μαγιάση, Τηλ.: 210-3278022, Φαξ : 210-3278028, Email: nmagiasiepeaek.gr

Απόφαση συγχώνευσης Μητρώων 6ΤΕΝ465ΦΘΘ-ΛΛΤ

Παράταση Μητρώων ΒΛ139-ΑΟ2

Το Αρχείο της Απόφασης

Το αρχείο της τροποποίησης της Απόφασης

The file of the Decision concerning the List

Το Αρχείο της Πρόσκλησης

The file of the Call for Registration

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος

Registration Form (In English)