Άλλες Δράσεις

Για τη διακριτή ανάδειξη των έργων που χρηματοδοτεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σκόπιμη και αναγκαία κρίνεται η παρουσίαση των ενεργειών επικοινωνίας που υλοποιούνται από το σύνολο των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. Στόχος είναι οι δοκιμασμένες και αποτελεσματικές πρακτικές δράσεων δημοσιότητας των Δικαιούχων ή και της ίδιας της Διαχειριστικής Αρχής να μην περιορίζονται μόνο σε μεμονωμένες νησίδες συγκεκριμένων έργων αλλά να γίνονται παράδειγμα καινοτόμων επιλογών και προτάσεις μετακύλισης νέων ιδεών. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι δράσεις δημοσιότητας του Προγράμματος οργανώνονται και ομαδοποιούνται, ώστε να διαμορφωθεί μία δομή ορατών επικοινωνιακών σχεδιασμών επωφελής για κάθε μελλοντική χρήση.

Αρχείο για "Άλλες Δράσεις"

Δημιουργήθηκε Συνοπτικός Οδηγός 2009 -2012 (Β’ έκδοση) για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης  υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. 

 

 

 

 

Την Τρίτη 3 Μαΐου 2011 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Πανεπιστήμιου Πειραιά ημερίδα παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες και για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφθείτε τον ιστοχώρο: http://career.unipi.gr/

Η υλοποίηση γίνεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Η ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.Κ.Ε.Π.), δημιουργήθηκε στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς προκειμένου να καλύψει, με οργανωμένο τρόπο, τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών του Πανεπιστημίου – και όχι μόνο – στον συνεχώς εξελισσόμενο και αυξανόμενα επίκαιρο χώρο της Επιχειρηματικότητας.

Η λειτουργία της άρχισε το 2010 και καθιερώνεται ως μόνιμη δραστηριότητα στην οποία εντάσσονται η εκπαίδευση, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε διάφορες μορφές και τύπους επιχειρηματικότητας, η πρακτική άσκηση και συμβουλευτική προς τους φοιτητές, η έρευνα στα αντίστοιχα θεματικά πεδία και η διεθνής διασύνδεση και συνεργασίες με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για την ΜΟΚΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί ειδική ιστοσελίδα προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο και, μετά από έγγραφή, σε φοιτητές και διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αλλά και άλλων ιδρυμάτων (http://mokep.unipi.gr/).

Η υλοποίηση γίνεται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

 

Οι Ημέρες Σταδιοδρομίας αποτελούν την καθιερωμένη πλέον, ετήσια ‘συνάντηση’ των αποφοίτων και τελειοφοίτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Διοργανώθηκαν από το ΓΔ για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1999, και κάθε χρόνο έκτοτε.

Οι Ημέρες Σταδιοδρομίας είναι μια εκδήλωση – γέφυρα μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων. Σε αυτή  προσκαλούνται όλες οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τους απόφοιτους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και οι απόφοιτοι (και τελειόφοιτοι) που ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν τους εκπροσώπους των εταιρειών και να αποκομίσουν σημαντικότατες εμπειρίες στην κατεύθυνση της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Περισσότερα »

Τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011, ώρα 19.00 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί  προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο: «ΠΡΟΣΘΕΣΗ/ΟΧΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ/ΟΧΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ: μια άλλη εκπαίδευση για τα παιδιά της μειονότητας στη Θράκη» το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Περισσότερα »

Σελίδα 5 απο 512345