Άλλες Δράσεις

Για τη διακριτή ανάδειξη των έργων που χρηματοδοτεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σκόπιμη και αναγκαία κρίνεται η παρουσίαση των ενεργειών επικοινωνίας που υλοποιούνται από το σύνολο των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. Στόχος είναι οι δοκιμασμένες και αποτελεσματικές πρακτικές δράσεων δημοσιότητας των Δικαιούχων ή και της ίδιας της Διαχειριστικής Αρχής να μην περιορίζονται μόνο σε μεμονωμένες νησίδες συγκεκριμένων έργων αλλά να γίνονται παράδειγμα καινοτόμων επιλογών και προτάσεις μετακύλισης νέων ιδεών. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι δράσεις δημοσιότητας του Προγράμματος οργανώνονται και ομαδοποιούνται, ώστε να διαμορφωθεί μία δομή ορατών επικοινωνιακών σχεδιασμών επωφελής για κάθε μελλοντική χρήση.

Αρχείο για "Άλλες Δράσεις"

Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστμίου Στερεάς Ελλάδας  την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 στις 12.00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στην Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη στη Λιβαδειά, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης  των φοιτητών/αποφοίτων του Ιδρύματος σχετικά με τις δράσεις της Δομής  Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ), καθώς και των δομών που συντονίζει και πώς μπορούν να επωφεληθούν οι φοιτητές/απόφοιτοι από  αυτές.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δομές του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας:

– Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) – Νικόλαος Καρανικόλας
(Συντονιστής/Διαχειριστής εργασιών ΔΑΣΤΑ)
– Γραφείο Διασύνδεσης – Λουκία Τσάνα (Σύμβουλος Σπουδών και 
Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης)
– Πρακτική Άσκηση – Επίκουρος Καθηγήτρια Αναστασία Ψειρίδου 
(Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Περιφερειακής 
Οικονομικής Ανάπτυξης)
– Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας – Βασιλική Βαμβακά 
(Συνεργάτης Υποστήριξης Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας)

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Ηπείρου διοργανώνει Ημερίδα με θέμα : » Η σύνδεση του ΤΕΙ Ηπείρου με την αγορά εργασίας» στις 7/12/2011 στην Πρέβεζα και στις 8/12/2011 στην Άρτα.

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

 

 

Πρόγραμμα_΄Αρτας (DOC|151KB)

Πρόγραμμα_Πρέβεζας (DOC|151KB)

                                                                                               Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), διοργανώνει  Ημερίδα  την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2011 με θέμα : «Παρουσίαση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των Δομών της».

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Tην Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011 στις 12.00 μ.μ. στο  Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία, οδός  Παπασιοπούλου 2-4, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης των  φοιτητών/αποφοίτων του Ιδρύματος σχετικά με τις δράσεις της Δομής  Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) καθώς και των δομών που συντονίζει και πώς μπορούν να επωφεληθούν οι φοιτητές/απόφοιτοι από αυτές.

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι δομές του ΠΣΕ:

  • Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) – Νικόλαος Καρανικόλας  (Συντονιστής/Διαχειριστής εργασιών ΔΑΣΤΑ)
  • Γραφείο Διασύνδεσης – Καλλιόπη Σωτηράκη (Σύμβουλος Σπουδών/Σταδιοδρομίας Γραφείου Διασύνδεσης)
  • Πρακτική Άσκηση –  Ανθή Λεκάτη (Υπεύθυνη Γραφείου Πρακτικής ‘Aσκησης)
  • Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  –  Αφροδίτη Γαβριήλ (Συνεργάτης εργασιών υποστήριξης Μονάδας Καινοτομίας και  Επιχειρηματικότητας)

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο της λειτουργίας του με τη συγχρηαμτοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  διοργανώνει ημερίδα με τίτλο :  «Μεταπτυχιακές σπουδές και  Υποτροφίες στο εξωτερικό».  Η ημερίδα  θα διεξαχθεί στις 8 Νοεμβρίου 2011 στην αίθουσα συνεδρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς  (Καραολή & Δημητρίου 80, Πειραιάς).

Περισσότερα »

Στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, σχεδιάστηκε και παρήχθη το τρίπτυχο έντυπο  που εμφανίζεται στην παρούσα ανάρτηση.

                                                                                                       

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας, το Γραφείο Διασύνδεσης, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και το Γραφείο  Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του ΤΕΙ Μεσολογγίου συνδιοργανώνουν Ημερίδα με Θέμα : «Η συμβολή του ΤΕΙ Μεσολογγίου στην εργασιακή – επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών «,  στις 20 Οκτωβρίου 2011, ώρα 9.00 π.μ. στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Οι συνδιοργανώτριες Δομές λειτουργούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

 

Στο πλαίσιο του έργου «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, σχεδιάστηκαν και παρήχθησαν οι αφίσες που εμφανίζονται στην παρούσα ανάρτηση.

              Το  1ο Εντατικό Σχολείο Επιχειρηματικότητας 2011 διοργανώνεται από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΜΟΚΕ) στο Βόλο από 26/9 έως 1/10.  Το εβδομαδιαίο σχολείο απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δηλαδή προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων και των υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π.  Βασικός σκοπός του σχολείου αποτελεί η προσέλκυση συμμετεχόντων με ιδέες που βρίσκονται σε κάποιο, τουλάχιστο, πρώιμο στάδιο και χρειάζονται ενθάρρυνση, επιτάχυνση και βοήθεια στην μετατροπή τους σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αποτελέσματα. Περισσότερα »

Στον ιστότοπο του Προγράμματος Εκμάθησηςτης Αγγλικής στην Πρώιμη παιδική ηλικία http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool προστέθηκε η νέα ιστοσελίδα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η οποία συνεχώς θα ανανεώνεται. Σε αυτήν μπορείτε να βρείτε αναμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό για την Α΄και Β΄Δημοτικού, καθώς και το Νέο βιβλίο της Γ΄Δημοτικού. Το «Πρόγραμμα Εκμάθησης της αγγλικής στην πρώιμη παιδική ηλικία» υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Σελίδα 3 απο 512345