Άλλες Δράσεις

Για τη διακριτή ανάδειξη των έργων που χρηματοδοτεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», σκόπιμη και αναγκαία κρίνεται η παρουσίαση των ενεργειών επικοινωνίας που υλοποιούνται από το σύνολο των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. Στόχος είναι οι δοκιμασμένες και αποτελεσματικές πρακτικές δράσεων δημοσιότητας των Δικαιούχων ή και της ίδιας της Διαχειριστικής Αρχής να μην περιορίζονται μόνο σε μεμονωμένες νησίδες συγκεκριμένων έργων αλλά να γίνονται παράδειγμα καινοτόμων επιλογών και προτάσεις μετακύλισης νέων ιδεών. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι δράσεις δημοσιότητας του Προγράμματος οργανώνονται και ομαδοποιούνται, ώστε να διαμορφωθεί μία δομή ορατών επικοινωνιακών σχεδιασμών επωφελής για κάθε μελλοντική χρήση.

Αρχείο για "Άλλες Δράσεις"

Εκδόθηκε το Ενημερωτικό Δελτίο Ιουλίου του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προωθώντας την αριστεία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της μάθησης, προσφέρει από τον Οκτώβριο 2012 νέα, καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω πρότυπων μορφών e‐Learning, αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Δείτε τα προσφερόμενα προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: http://e-epimorfosi.aegean.gr

Η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» (http://www.prosvasimo.gr) με επιστημονικό υπεύθυνο το Σύμβουλο Α΄ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κο Βασίλειο Κουρμπέτη, και Υπεύθυνο Ανάπτυξης Ιστοτόπου και Δομής Υλικού, το Μηχανικό Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, κο Χαράλαμπο Δούκα, διακρίθηκε με τη σφραγίδα καλής πρακτικής για την πρόταση «Εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο για μαθητές με αναπηρίες με χρήση διαδικτυακών μέσων και ανοικτών κοινοτήτων», μεταξύ των 20 καλύτερων πρακτικών από τις 91 υποβληθείσες στο πλαίσιο της δράσης “Μάθηση 2.0 plus” http://www.mathisi20.gr σε σχέση με καινοτομικές πρωτοβουλίες νέων και καλές πρακτικές για την αξιοποίηση των διαδικτυακών εργαλείων και κοινοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της πρόσκλησης και της αξιολόγησης των καλών πρακτικών για την εκπαίδευση και μάθηση 2.0 ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν στην ημερίδα ενημέρωσης και διαλόγου της δράσης “Μάθηση 2.0 plus”, την Τετάρτη 27/6 στο Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ, http://www.daiscenter.gr.


Δια μέσου της έρευνας καλλιεργείται και προάγεται η επιστημονική γνώση. Οι διδακτορικοί φοιτητές αποτελούν ένα βασικό μοχλό επιστημονικής έρευνας σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει να επιδείξει υποτρόφους φοιτητές από την Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας, το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, το ΤΕΦΑΑ, τη Νομική Σχολή, το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών οι οποίοι στην ημερίδα που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, ώρα έναρξης 16:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Ροδόπης στην Κομοτηνή, θα παρουσιάσουν ένα μέρος της δουλειάς τους.

Το έργο το οποίο θα προβάλλουν οι υποψήφιοι διδάκτορες συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους και πραγματοποιείται στα πλαίσια της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ – Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007 – 2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. με Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σάββα Τοκμακίδη.

Η πρόσκληση της ημερίδας (PDF|110 KB)

Το πρόγραμμα της ημερίδας (PDF|177 KB)

 

To Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης και Φλώρινας και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Φλώρινας οργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις με στόχο την αξιόπιστη ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων της Κοζάνης και της Φλώρινας σε σχέση με τις προοπτικές σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και περαιτέρω σταδιοδρομίας που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν στους μαθητές το πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος, τις προοπτικές ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξέλιξης των πτυχιούχων τους και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Οι ενημερωτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο 2012 στους χώρους των αντίστοιχων Λυκείων.

Ενημερωτικός Οδηγός για τα Τμήματα (σε .zip μορφή)

Αφίσα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Θεσσαλίας και Αιγαίου, πραγματοποιείται στις 12 Μαΐου 2012 στην Αθήνα ημερίδα με θέμα: «Το ελληνικό σχολείο και η διαπολιτισμικότητα: η δυναμική και τα οφέλη για μαθητές και εκπαιδευτικούς». Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Ζωντανή αναμετάδοση της ημερίδας στην ιστοσελίδα της Πράξης: http://www.diapolis.auth.gr/

Το πρόγραμμα της ημερίδας

Αφίσα

 

                                                                                                  

Tην Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012,  το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης της ΔΑΣΤΑ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της ΔΑΣΤΑ με τίτλο:  «Διαδικασίες Υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ – ΕΣΠΑ».

Το έργο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους.

Ανακοινώνεται το 1o Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Το αρχείο του Ενημερωτικού Δελτίου (PDF|769KB)

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο «CASE STUDIES» στις 19/12/2011  και ώρα 12.00 μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου.

Σημειώνεται ότι η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας λειτουργεί  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις 8/12/2011 διοργανώνει στη Φλώρινα  Συνέδριο με θέμα : «Διασύνδεση Έρευνας και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Σημειώνεται ότι οι ΔΑΣΤΑ λειτουργούν με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

 

Σελίδα 2 απο 512345