Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής.

Η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης, ώθησαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στην Ελλάδα φορείς που υλοποιούν δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων είναι:

 • Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) [www.ideke.edu.gr]. Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διαχειρίζεται προγράμματα, όπως:
 1. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.)
 2. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
 3. Σχολές Γονέων (Σ.Γ.)
 4. Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες, κ.α
 • Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) [www.eap.gr]. Στους σκοπούς του μεταξύ άλλων εντάσσεται η προσφορά δυνατότητας σπουδών σε ομάδες πληθυσμού που δεν είχαν την ευκαιρία πρόσβασης στην Ανώτατη εκπαίδευση ή επιθυμούν να ενισχύσουν τα προσόντα τους σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία. Το Ε.Α.Π. μπορεί επίσης να οργανώνει και να υλοποιεί Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης κατά τις διατάξεις του Νόμου 3369/2005.
 • Στο πλαίσιο της συστηματοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το Νόμο 3369/2005, δίδεται η δυνατότητα σε κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο και Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε να ιδρύσει Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης. Επίσης, οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπογράφουν την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των δημοσίων υπαλλήλων  και όποιος άλλος φορέας οριστεί με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μπορούν να ιδρύσουν φορείς παροχής δια βίου εκπαίδευσης, οι οποίοι θα διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες στους διαδικτυακούς τόπους των φορέων:

Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» έχει ως σκοπό:

 • Την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
 • Την αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας.
 • Τις μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε η δια βίου μάθηση να καταστεί πραγματικότητα για όλους.
  Την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, επιτάχυνση των ρυθμών ένταξης των νέων τεχνολογιών, αναδόμηση της επαγγελματικής κατάρτισης σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των ναυτικών επαγγελμάτων κ.τ.λ. επέκταση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανεπιστημίου και ενίσχυση των Ινστιτούτων Δια Βίου Εκπαίδευσης, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ενισχυμένη διδασκαλία των μειονοτήτων.

Το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται σε τέσσερις (4) Στρατηγικούς Στόχους εκ των οποίων ο τρίτος (ΣΣ3) αφορά στην Ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Στρατηγικός Στόχος (Σ.Σ.) αντιστοιχεί σε τρεις (3) θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) καθένας εκ των οποίων αντιστοιχεί σε μια κατηγορία Περιφερειών (Σύγκλισης, Σταδιακής Εξόδου και Σταδιακής Εισόδου).

Η διαχείριση των ανωτέρω εξασφαλίζεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Αρχείο για "Εκπαίδευση Ενηλίκων"

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης “Δημιουργία Δικτυακής Πύλης Ενημέρωσης των πολιτών για τα εκάστοτε ενεργά προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης” με κωδικό MIS 374617 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ7 – ΑΠ8 – ΑΠ9 (PDF| 1,49 MB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης “ΠΕΓΑ – Προηγμένες τεχνολογίες και υλικά στη συντήρηση και προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς” με κωδικό MIS 467332 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση”

ΑΠ 8 (PDF|1.582 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

5η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 28174/17-12-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για την υποστήριξη γονέων και της τοπικής κοινωνίας», πράξη «Σχολές Γονέων»

Το αρχείο της 5ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης  (PDF| 469 KB)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (κωδ. 160) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για την  κατηγορία πράξης με τίτλο «Λοιποί φορείς Δια Βίου Εκπαίδευσης» στα πλαίσια των Αξόνων Προτεραιότητας 7 και 8.

Το αρχείο της Τροποποίησης της Πρόσκλησης  (PDF| 531 KB)

Περισσότερα »

Κ.ΑΝ.Ε.Π. / Γ.Σ.Ε.Ε

(06/06/2014) 3η Τροποποίηση της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013».

ΑΠ 9 (PDF| 1,68 MB)

Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης «Διπλή Σταδιοδρομία Αθλητών/τριών» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με κωδικό MIS 482356 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 7 (PDF|1.16 KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης “ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ” στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 και 9, με κωδικούς MIS 372783372785 και 372780 αντίστοιχα, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 7 (1.984 ΚΒ) – ΑΠ 8 (1.983 KΒ) – ΑΠ 9 (1.722 KΒ)

Περισσότερα »

Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 19632/18-11-2011 Πρόσκλησης (κωδ. 143) για την Πράξη: «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 157 ΚB)

Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης με τίτλο «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της εκκλησίας» με MIS 453172  στον Άξονα Προτεραιότητας 8 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ 8 (PDF| 1,42 MB) 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

(18/07/2013) 2η Τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

ΑΠ 7 (PDF| 1,68 MB) ΑΠ 8 (PDF| 1,68 MB) ΑΠ 9 (PDF| 1,68 MB)

Περισσότερα »