Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Προγράμματα ΑΕΙ

Με την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, η χώρα μας κατάφερε να ανεβάσει τον πήχη της γνώσης σε επίπεδα ανταγωνιστικά των πλέον προηγμένων χωρών παγκοσμίως.

Εστιάζοντας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση χρηματοδοτήθηκαν δράσεις τα αποτελέσματα των οποίων αποτυπώνονται ποικιλοτρόπως όπως π.χ. στην προαχθείσα έρευνα, στις άρτια εξοπλισμένες βιβλιοθήκες, στη λειτουργία νέων τμημάτων, στα αναβαθμισμένα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Επειδή όμως οι απαιτήσεις στον τομέα της γνώσης αυξάνονται αλματωδώς και σίγουρα θα πρέπει να εναρμονισθούμε με τους ρυθμούς της εποχής, καθίσταται αναγκαία η συνέχιση της ενίσχυσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την πρόκληση της απόλυτης επίτευξης των προδιαγεγραμμένων στόχων έτσι ώστε να αποδείξουμε στον κοινοτικό συγχρηματοδότη την αξία της επένδυσης της συγχρηματοδότησης στην Ελληνική κοινωνία.

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί προσκλήσεις που αποσκοπούν στην διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και στην ενίσχυση της έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρονται ΔΑΣΤΑ, Γραφεία Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, Επιχειρηματικότητα, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.

Η ορθολογική υλοποίηση των ανωτέρω θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης προάγοντας τις πνευματικές αξίες και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση  μιας κοινωνίας έτοιμης να κυοφορήσει χρηστούς πολίτες.

Αρχείο για "Προγράμματα ΑΕΙ"

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αναλυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατηγορία πράξης: «ΘΑΛΗΣ- Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας». Περισσότερα »

Επικαιροποιείται ο πίνακας της υπ΄αριθ. 7488/17-05-2011 Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης: «ΘΑΛΗΣ» ως προς τα εξής σημεία: Περισσότερα »

Σχετικά με την αξιολόγηση του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής» και τη διαδικασία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής: Περισσότερα »

Ανακοινώνονται σήμερα οι διευκρινίσεις επί ζητημάτων αξιολόγησης προτάσεων & ένταξης πράξεων για την κατηγορία Πράξης  : «ΘΑΛΗΣ– Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας». Περισσότερα »

Στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αλλά και κεντρικός πολιτικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των γενικών στόχων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί η βελτίωση των Δομών και γενικότερα των όρων και προϋποθέσεων μέσω των οποίων τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στηρίζουν τους φοιτητές τους για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα υπόβαθρο και να διαμορφωθούν διαδικασίες βιώσιμες ώστε να παρέχεται συστηματικά στήριξη των φοιτητών για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Στο πλαίσιο αυτό επικαιροποιήθηκαν οι Πρoσκλήσεις υπ’αρ. 27 και 28 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Περισσότερα »

Ανακοινώνονται σήμερα  τα στοιχεία που αφορούν στις 435 προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως επικρατέστερες και προκρίνονται στη δεύτερη φάση αξιολόγησης στο πλαίσιο της πράξης: «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό». Περισσότερα »

Ανακοινώνονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» διευκρινίσεις που αφορούν ζητήματα αξιολόγησης προτάσεων και ένταξης πράξεων στην Κατηγορία Πράξης: «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ». Περισσότερα »

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. 5636/28-04-2011 Απόφασης για την χρονική παράταση της προθεσμίας υποβολής των αναλυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης της κατηγορίας πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ», μέχρι την 8η Μαΐου 2011 και ώρα 15.00 μ.μ., σας ενημερώνουμε ότι όσοι επιστημονικοί υπεύθυνοι, των οποίων οι προτάσεις έχουν ήδη υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενδιαφέρονται για την επανυποβολή της πρότασης τους, μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στο Περισσότερα »

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αναλυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης της κατηγορίας πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ». Αντί της 30ης Απριλίου 2011, ορίζεται νέα προθεσμία υποβολής των προτάσεων Περισσότερα »

Ανακοινώνονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» διευκρινίσεις που αφορούν ζητήματα αξιολόγησης προτάσεων και ένταξης πράξεων στην Κατηγορία Πράξης: «Αρχιμήδης – Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ». Περισσότερα »