Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος μας ιστοχώρος είναι https://empedu.gov.gr.

Προγράμματα ΑΕΙ

Με την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, η χώρα μας κατάφερε να ανεβάσει τον πήχη της γνώσης σε επίπεδα ανταγωνιστικά των πλέον προηγμένων χωρών παγκοσμίως.

Εστιάζοντας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση χρηματοδοτήθηκαν δράσεις τα αποτελέσματα των οποίων αποτυπώνονται ποικιλοτρόπως όπως π.χ. στην προαχθείσα έρευνα, στις άρτια εξοπλισμένες βιβλιοθήκες, στη λειτουργία νέων τμημάτων, στα αναβαθμισμένα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Επειδή όμως οι απαιτήσεις στον τομέα της γνώσης αυξάνονται αλματωδώς και σίγουρα θα πρέπει να εναρμονισθούμε με τους ρυθμούς της εποχής, καθίσταται αναγκαία η συνέχιση της ενίσχυσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την πρόκληση της απόλυτης επίτευξης των προδιαγεγραμμένων στόχων έτσι ώστε να αποδείξουμε στον κοινοτικό συγχρηματοδότη την αξία της επένδυσης της συγχρηματοδότησης στην Ελληνική κοινωνία.

Στο προαναφερόμενο πλαίσιο έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί προσκλήσεις που αποσκοπούν στην διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και στην ενίσχυση της έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρονται ΔΑΣΤΑ, Γραφεία Διασύνδεσης, Πρακτική Άσκηση, Επιχειρηματικότητα, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΘΑΛΗΣ και ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ.

Η ορθολογική υλοποίηση των ανωτέρω θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης προάγοντας τις πνευματικές αξίες και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση  μιας κοινωνίας έτοιμης να κυοφορήσει χρηστούς πολίτες.

Αρχείο για "Προγράμματα ΑΕΙ"

2η Τροποποίηση της Πράξης “ΠΕΓΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” με κωδικό MIS 478889 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 8 (PDF|1.526KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης “ΠΕΓΑ – Σύγχρονες εξελίξεις στις θαλάσσιες κατασκευές” με κωδικό MIS 468365 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ8 (PDF|1.574 KB)

Περισσότερα »

1η Τροποποίηση της Πράξης “ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πειραιά” με κωδικό MIS 349640 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 2 (PDF|1.574 KB)

1η Τροποποίηση της Πράξης “ΠΕΓΑ – Επικαιροποίηση των γνώσεων αποφοίτων ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων σε σύγχρονες εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες” με κωδικό MIS 478265 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
“Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 8 (PDF|1.573KB)

Περισσότερα »

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις για την Ιατρική του 21ου αιώνα” με κωδικό MIS 483021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά Συστήματα” με κωδικό MIS 483024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ- Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας” με κωδικό MIS 482052 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών και μεγάλων γεγονότων” με κωδικό MIS 482248 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ – Εφαρμογή Σύγχρονων Αναλυτικών Τεχνικών στην Ανάλυση Χημικών Ουσιών και Υλικών” με κωδικό MIS 480249 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)

Ένταξη της Πράξης “ΠΕΓΑ- Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες” με κωδικό MIS 480810 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

ΑΠ 7 (PDF|1,57 MB)