Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του προγράμματος αντιστοιχεί στους τρεις Άξονες Προτεραιότητας 13-14-15 ανά κατηγορία περιφερειών (Περιφέρεια Σύγκλισης – Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου – Περιφέρεια Σταδιακής Εισόδου), οι οποίοι έχουν τους παρακάτω Ειδικούς Στόχους:

  • Eνίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης
  • Δημοσιότητα και πληροφόρηση

Το πλήρες κείμενο των αξόνων 13-14-15, με τους επιμέρους Ειδικούς Στόχους (PDF|173,9 ΚΒ)