Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 1689/16-02-2010) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» κατηγορίας πράξης «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση», για την πράξη «Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» [54]

Το αρχείο της Πρόσκλησης (DOC|959 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)