1η Τροποποίηση Ένταξης  της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του ΕΜΠ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2007-2013»

ΑΠ2 (PDF|1.982 KB)Ένταξη  της πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του ΕΜΠ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2007-2013»

ΑΠ2 (PDF|180KB)