Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 9617/22-06-209) για υποβολή προτάσεων για τις πράξεις 1. «Πρακτική Άσκηση  Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου 2008-2010» και 2. «Πρακτική Άσκηση  Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου 2011-2015» της κατηγορίας πράξης «Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης», προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4– 5 – 6   του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Τροποποίησης (PDF|386 KB)

(22/06/2009) Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 9617/22-6-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», κατηγορίας πράξεων «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης», πράξη «Πρακτική Άσκηση Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου 2008-2010»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)