Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 33) για την Πράξη «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)»

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF|155 KB)

(16/9/2011) Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης.

Το αρχείο της επικαιροποιημένης Πρόσκλησης (PDF|309 KB)

(11/5/2009) Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 6330/11-5-2009) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» (Ε.Α.Π.)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)