(08/02/2017) 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Προγράμματα υποτροφιών ΙΚΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2007-2013»

ΑΠ10 – ΑΠ11 – ΑΠ12 (PDF|1.240 KB)

(24/12/2015) 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Προγράμματα υποτροφιών ΙΚΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2007-2013»

ΑΠ10 – ΑΠ11 – ΑΠ12 (PDF|1.272 KB)

(8/05/2015) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Προγράμματα υποτροφιών ΙΚΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2007-2013»

ΑΠ10 – ΑΠ11 – ΑΠ12 (PDF|1.272 KB)

(20/12/2010) Ένταξη  της πράξης με τίτλο «Προγράμματα υποτροφιών ΙΚΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση  2007-2013»

ΑΠ10 – ΑΠ11 – ΑΠ12 (PDF|438 KB)

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το