- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

Τελευταία Τμηματική ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Προγράμματος “Ηράκλειτος ΙΙ”

Ανακοινώνονται σήμερα οι τελευταίες προτάσεις διδακτορικής έρευνας, που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πράξης «Ηράκλειτος ΙΙ».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον υπερσύνδεσμο : http://ypepth.opengov.gr/panaretos/?p=4331 [1]