(21/01/2011) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης (Α.Π 22301/10-11-2010) για υποβολή προτάσεων για την οριζόντια πράξη «ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΕΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ (ΚΕ.Μ.Ε.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΒΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Το αρχείο της ορθής επανάληψης της πρόσκλησης (PDF|491 KB)

(12/12/2010) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης (Α.Π 22301/10-11-2010) για υποβολή προτάσεων για την οριζόντια πράξη «ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΕΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ (ΚΕ.Μ.Ε.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΒΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Το αρχείο της ορθής επανάληψης της πρόσκλησης (PDF|491 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 22301/10-11-2010) για υποβολή προτάσεων για την οριζόντια πράξη «ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΕΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ (ΚΕ.Μ.Ε.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΒΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Καλείται το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης να υποβάλει πρόταση προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3 «Συστημικές Παρεμβάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

Το αρχείο της πρόσκλησης (DOC|1003 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)